WANDELWOL BIJ U IN DE BUURT

FRIESLAND

 ANJUM  
  Pedicure Friesland (2 vestigingen ook in Groningen)
BALK  
  Foot, Beauty & Care
  Pedicure F. Draaijer-Keuning
BOIJL  
  Pedicuresalon Tineke Veening
BOLSWARD  
  Klaske's Voetverzorging
  Pedicure & Meer
BRITSUM  
  Pedicurepraktijk Harmke van Dijk
DRACHTEN  
  Pedicure Hennie van Dijk
  Podocentrum van der Wijk
  Voetverzorging Lydia en Paula
DONKERBROEK  
  Kitty's Plaza
FRANEKER  
  Pedicure Marjan van Eijden
GROU  
  Pedicure praktijk Tjitske
HALLUM  
   Anita's Footcare
HARDEGARIJP  
  Voetzorg Ellen
HEERENVEEN  
  Fuotprint Fonkelnij Medisch Pedicure,OVV & Podologie
  Podo Nijstad registerpodoloog & zorgschoenspecialist
  Schoonheidssalon Linda Look 06 - 27 36 80 38
IJLST  
  Pedicure Grietje de Vries
JOURE  
   Pedicure Judith Lenis
  Pedicure en Massage bij Mina
LANGEDIJKE  
  Pedicure en Wellness Langedijke
LEEUWARDEN  
  Pedicure Praktijk Sanitas
  Pedicurepraktijk Angelique 06-43476915
  Pedicurepraktijk Techum
  Pedicure en Wellness Langedijke
MANTGUM  
  Pedicure Klaversma & Klaversmaschoenen
MINNERTSGA  
  Bij Lia Pedicure 06-12284103
  Pedicurepraktijk Anja Jensma
NIJBEETS  
  Pedicure Hendrika
NIJETRIJNE  
  Essenzio
OPMEER  
  Foot&Nail Care Ilona van den Brink
OOSTERNIJKERK  
  Voetverzorging Rennie Meinema
OOSTERWOLDE  
  Pedicure Paulina
OUDEGA (SMALLINGERLAND)  
  Pedicurepraktijk Tineke de Boer
PINGJUM  
  Medisch Pedicure Anna Brandsma
SCHARNEGOUTUM  
  Nyncke`s Voetverzorging
STEGGERDA  
  Hier jouw naam als verkooppunt? Mail naar info@wandelwol.nl!
SINT JOHANNESGA  
  Pedicure salon It Olân
SNEEK  
  Medisch Pedicure Carola
  Medivoet Sneek
TWIJZELERHEIDE  
  Schoonheids/pedicuresalon Femmy
WIJNJEWOUDE  
  Pedicure Alma van der Meulen
WIJCKEL  
  Pedicure Trudy Kwakman
WOLVEGA  
  't Voethuus
  Medische Voetzorg Praktijk Wolvega
  Pedicure Irma